Viestintä ja
sisällöntuotanto

Tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme on viestinnän ja sisällöntuotannon toteutukset.

Emme tyydy pelkkään ulkoistettuun sisällöntuotantoon asiakkaamme puolesta, vaan tarjoamme konkreettisia ratkaisuja asiakkaan viestin läpiviemiselle laajan mediakontaktiverkostomme kautta.

Oikea-aikainen, tarkasti kohderyhmään suunnattu ja suunnitelmallisuuteen perustuva viestintä vaatii erityisosaamista ja vuosien syvää kokemusta. Tämä on ennen kaikkea kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hallintaa. Tästä meillä on pitkä kokemus ja vakuuttavat näytöt.

Image

Tiedämme, miten ja millaisilla viesteillä kohderyhmänne urheilussa tavoitetaan. Osaamme sen myös toteuttaa.

Viestintäpalveluiden asiakaskuntamme on laaja: yksittäiset urheilijat, lajiliitot, yritykset, tapahtumat, joukkueet ja seurat.

Image